על הסדנה

הסדנה תתקיים בתל אביב ב16 עד ה19 במאי, 2018. כל יום יכלול כשש שעות למידה ואימון עם מרין. ימים נוספים זמינים למי שרוצה לעשות מעבר – שלחו מייל לפרטים.

הסדנה קשה מאוד. לא רק פיזית, אלא גם מחשבתית, בעקבות תשומת הלב שנדרשת לכמות ענקית של פרטים אליהם יש לשים לב בזמן האימון.

בסרטון, תלמיד חווה אימון מר.

עלות הסדנה היא 2,790 ש”ח. אותה יש לשלם חצי בעת אישור ההזמנה וחצי שבוע לפני תחילתה.

כמות המשתתפים מוגבלת ל18 איש. כדי להגיש בקשה, או עבור כל שאלה, שלחו מייל לכתובת contact@taiji.co.il.

להלן לוח זמנים משוער. ההתקדמות בפועל תלויה בתלמידים ובצרכיהם. אנו שומרים את הזכות לבצע בו כל שינוי לפני ובמהלך הסדנה.

מוצג באנגלית בשל ריבוי מונחים.

Wednesday
9-12 Fundamentals (Jibengong):
- 8 warm up & body conditioning methods
- Box horse
- 8 methods (Ba fa), first drill: Peng
- Peng applications as time allows
14-17 Yilu beginning sequences:
- (1) Qishi
- (2) Jin gang dao dui
- Applications interspersed

Thursday 
9-12 Revisit:
- 8 warm up & body conditioning methods
- Box horse
- 8 methods (Ba fa), first drill: Peng
- Yilu sequences (1) and (2)
Proceed to:
- (3) Lan zha yi - Application drills as time allows
14-17 Yilu:
- Application drills
- Single/double cloud hand cutting

Friday   
9-12 Revisit:
- 8 warm up & body conditioning methods
- Basics review as needed
Proceed to:
- (4) Liu feng si bi - Applications interspersed
14-17 - Application drills
- Da lun pattern introduction
- Ding bu tuishou possible introduction

Saturday 
Times TBA - 8 warm up & body conditioning methods
- Box horse
- 8 methods (Ba fa), first drill: Peng
- Cloud hand cutting
- Yilu revew, hopefully (4) Dan bian
- Application drills
- Da lun tuishou pattern detail and application
- Ding bu tuishou methods